ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

Geodataportal/GeodataportalVisaAktivbrand (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Tjänsten innehåller data från NASA:s satellitövervakningsprogram FIRMS (Fire Information for Resource Management System). I detta ingår system MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) och VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) som med hjälp av de melllaninfraröda våglängdsbanden upptäcker aktiva bränder inom 1 km respektive 375 m pixlar. Varje pixel kan representera en eller flera aktiva bränder. Buffertyta skapad utifrån närliggande observationer av Aktiv brand

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Layers: Description:

Copyright Text:

Spatial Reference: 3006  (3006)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: false

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 10000000

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   QueryLegends   Find   Return Updates