ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

Geodataportal/GeodataportalVisaSkogligaGrunddataMetadata (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: SkogligaGrunddataMetadata visar datum för Lantmäteriets nationella laserskanning, angivet för varje 2.5 km ruta - omdrev 1 och 2. Observera att en ruta kan ha laserskannats vid flera olika datum. Innehåller också en bedömning om området laserskannats med eller utan löv på träden, där lokala avvikelser kan förekomma.

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Layers: Description:

Copyright Text:

Spatial Reference: 3006  (3006)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: false

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 12000000

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   QueryLegends   Find   Return Updates