ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Geodataportal/GeodataportalVisaSkogsbruk)

OSIpunkter översikt (1)
NORRBOTTENS LÄN NORRBOTTENS LÄN
VÄSTERBOTTENS LÄN VÄSTERBOTTENS LÄN
VÄSTERNORRLANDS LÄN VÄSTERNORRLANDS LÄN
JÄMTLANDS LÄN JÄMTLANDS LÄN
DALARNAS LÄN DALARNAS LÄN
VÄRMLANDS LÄN VÄRMLANDS LÄN
GÄVLEBORGS LÄN GÄVLEBORGS LÄN
UPPSALA LÄN UPPSALA LÄN
STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS LÄN
VÄSTMANLANDS LÄN VÄSTMANLANDS LÄN
ÖREBRO LÄN ÖREBRO LÄN
SÖDERMANLANDS LÄN SÖDERMANLANDS LÄN
GOTLANDS LÄN GOTLANDS LÄN
ÖSTERGÖTLANDS LÄN ÖSTERGÖTLANDS LÄN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
HALLANDS LÄN HALLANDS LÄN
JÖNKÖPINGS LÄN JÖNKÖPINGS LÄN
KALMAR LÄN KALMAR LÄN
KRONOBERGS LÄN KRONOBERGS LÄN
BLEKINGE LÄN BLEKINGE LÄN
SKÅNE LÄN SKÅNE LÄN
OSIpunkter detalj (2)
0,0 - 5,0 0,0 - 5,0
5,1 - 10,0 5,1 - 10,0
10,1 - 20,0 10,1 - 20,0
20,1 - 20,1 -
OSIraster (3)
Avverkningsanmälningar (5)
Utförda avverkningar (6)
Gräns för contortatall (8)
Gräns för fjällnära skog (9)
Gräns för skogsskyddsbestämmelser (10)